När blev elitserien SHL?

När blev elitserien SHL

2013 var året när Elitserien blev SHL. Svenska Hockeyligan hade funnits som organisation sedan 1975, men det var först 2013 som man beslutade att byta namn på Sveriges högsta ishockeyliga till SHL.

Namnbytet ett led i långsiktig plan

Beslutet att döpa om Elitserien till SHL var ett steg i en långsiktig plan för att utveckla och stärka varumärket. Målet var att skapa en tydligare positionering, både nationellt och internationellt.

SHL skulle nu stå för “Svenska Hockeyligan” på hemmaplan och “Swedish Hockey League” utomlands. Ett namn som tydligt signalerade:

  • Att det handlar om ishockey
  • Att det är en liga
  • Att den är svensk

Ny vision: “Den totala sportupplevelsen”

I samband med namnbytet lanserades också en ny vision för SHL – “den totala sportupplevelsen”. Kärnvärdet blev att “skapa känslor”. Detta skulle genomsyra allt från och med säsongen 2013/2014.

Kraven höjdes på alla inblandade att leverera det yttersta, med ishockeypubliken i fokus. Allt för att höja värdet för de som följer ligan.

Ökade satsningar på varumärket

Genom att investera i ett tydligare varumärke ville SHL skapa bättre förutsättningar för:

  • Bättre underhållning
  • Säkerställd kvalitet på ishockeyn
  • Ökade intäkter till klubbarna

De ökade intäkterna skulle i sin tur kunna investeras i att utveckla ligan vidare.

Samma liga – nytt namn

Även om Elitserien bytte namn till SHL 2013 var det i praktiken samma liga, med samma klubbar och upplägg som tidigare. De stora förändringarna handlade om varumärket och de långsiktiga ambitionerna.

Namnbytet innebar slutet för förvirringen kring ligans namn. Tidigare hade den omväxlande kallats Elitserien, Hockeyligan, Svenska Hockeyligan och SHL. Nu blev det tydligt att SHL var det officiella namnet, oavsett om man syftade på den nationellt eller internationellt.

Fortsatt utveckling

Sedan starten 1975 har ligan genomgått en rad förändringar:

  • Antalet lag har varierat mellan 10 och 14
  • Spelformatet har justerats
  • Kval- och slutspelsregler har ändrats

Men grundtanken har varit densamma – att erbjuda ishockey av högsta klass. Med namnbytet till SHL tog man nästa steg i utvecklingen, med siktet inställt på att befästa positionen som en av Europas bästa ishockeyligor.